W Torquemada Games szanujemy Państwa prywatność. Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych, korzystania z usług i/lub produktów mogą być gromadzone następujące dane:

 • informacje osobowe przekazywane przez Państwa podczas zamawiania usług lub produktów
 • statystyczne informacje gromadzone automatycznie przez serwer internetowy zawierające np. adres IP odwiedzającego, typ przeglądarki internetowej, jej język
 • strony internetowe mogą korzystać z mechanizmu cookies w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu usług i komfortu odwiedzania strony

Informacje personalne których Państwo udzielają mogą być użyte do:

 • realizacji zamówień na nasze produkty
 • świadczenia usług, które Państwo zamawiają (np. dostarczenie produktów, powiadomienia emailowe, informowanie od czasu do czasu o nowych produktach lub promocjach)

Mogą Państwo odmówić podania którejkolwiek z powyższych informacji, jednak może się to wiązać z techniczną niemożliowścią świadczenia pewnych usług lub dostarczenia produktów albo ich nieprawidłowym działaniem. Staramy się maksymalnie ułatwić Państwu dostęp do własnych danych personalnych i na żądanie umożliwić ich poprawianie jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne oraz, w ramach rozsądnych możliwości, usuwanie.

Pragniemy zapewnić, że Państwa informacje personalne nigdy nie zostaną komukolwiek sprzedane oraz, że nie zostaną użyte do innych celów niż opisane tutaj.


Polityka prywatności – realizacja obowiązku informacyjnego RODO:

 

Informacje ogólne
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Torquemada Games, ul. Kłodnicka 43, 40-703 Katowice. W przypadku wątpliwości, wniosków w zakresie przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres: [email protected]
 
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są zbierane dla wskazanych poniżej celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne w stosunku do celów, przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Nie sprzedajemy danych osobowych ani nie udostępniamy ich innym podmiotom poza wskazanymi poniżej. 

Pragniemy podkreslić, że firma Torquemada Games stosowała zasady respektujące prywatność osób powierzających nam swoje dane osobowe na wiele lat przed wejściem w życie przepisów RODO.

Pozyskanie danych
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. podczas składania zamównienia lub podczas aktywacji/rejestracji produktów) oraz pozyskaliśmy w sposób zautomatyzowany podczas procesu składania zamówienia lub/i użytkowania produktów.

Zakres zbierania danych
Zbieramy Twoje dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres mailowy, adres IP, dane logowania, historia transakcji, aktywność w serwisie lub produkcie, preferencje i ustawienia produktu lub serwisu, adres i numer telefonu jeśli zostały podane.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: realizacja usługi, przydzielanie uprawnień do produktów, księgowanie wpłat, ewidencja do celów podatkowych, proces reklamacyjny, realizacja działań marketingowych, wysyłanie mailingów, oferowanie produktów, korzystanie z systemu monitorującego aktywność podczas korzystania z witryny lub/i naszych produktów, dokonywanie analiz statystycznych, polepszanie produktów, zapobieganie oszustwom, określenie upodobań użytkowników, doskonalenie kierowanej oferty, organizowanie promocji.

Odbiorcy danych oraz udostępnienie danych
Dane, które zbieramy z zasady nie są udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków, kiedy udostępnienie danych jest związane z bezpośrednią lub pośrednią realizacją prawnego obowiązku lub/i podmiotów, które są podwykonawcami usług lub kontynuatorami realizacji usług (np. księgowość, realizacja płatności, wysyłka kampanii reklamowych, przekształcenie prawne firmy lub sprzedaż praw majątkowych do produktów).

Czas  przetwarzania danych.
Dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wymienionych wyżej celów lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

Twoje prawa:

 • Prawo dostępu do danych. Masz prawo dostępu do Twoich danych i ich poprawiania.
 • Prawo do zaprzestania/ograniczenia przetwarzania. Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.
 • Prawo do cofnięcia zgody marketingowej. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w mailu reklamowym lub kontakt z [email protected]. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do bycia zapomnianym. Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, prosimy kontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną:

Torquemada Games
Kłodnicka 43
40-703 Katowice
Polska
tel/fax: +48 32 202 18 91
[email protected]