I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.strippokerhd.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.strippokerhd.com prowadzony jest przez firmę (Sklep):

Torquemada Games, Kłodnicka 43, 40-703 Katowice, NIP: 954-273-11-76

3. Zakup w sklepie internetowym www.strippokerhd.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych osobowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji Sklep postara się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane o których mowa w pkt. 2 mogą nie zostać rozpatrzone.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

6. Ceny towarów/usług znajdujących się w sklepie internetowym www.strippokerhd.com są podane w walucie wybranej przez Klienta w sklepie i zawierają VAT (ceny brutto).

7. Przedmiotem sprzedaży jest usługa jednorazowego lub wielorazowego udostępnienia płatnych modułów (części) gry komputerowej.
 

III. Płatności

Metody płatności

1. Składający zamówienie może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • kartą płatniczą (płatność online)

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

 • przelewem elektronicznym (płatność online ePrzelewem lub przelewem półautomatycznym):

  • Płacę z inteligo (inteligo)

  • mTransfer (mBank)

  • MultiTransfer (MultiBank)

  • Płać z Nordea (Nordea)

  • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

  • Przelew z BPH (Bank BPH)

  • Płacę z iPKO (PKO BP)

  • Pekao24Przelew (Bank Pekao)

  • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)

  • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

  • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

  • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

  • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

  • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

  • Płać z ING (ING Bank Śląski)

  • Credit Agricole Bank Polska S.A.

  • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

  • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)

  • Alior Sync

  • Invest Bank S.A.

  • Płacę z IKO

  • Deutsche Bank Polska S.A.

  • Invest Bank S.A.

  • Kredyt Bank S.A.

  • Raiffaisen Bank Polska S.A.

  • Bank Pocztowy S.A.

  • Bank Spółdzielczy we Wschowie

  • Millennium Bank S.A.

  • Credit Agricole Bank S.A.

  • Bank DnB Nord Polska S.A.

  • Bank PKO S.A.

  • Inteligo Services

  • Bank Zachodni WBK S.A.

  • Bank Pekao S.A.

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu

ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowego sklepu.

2. Płatności online obsługuje eCard S.A.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

IV Odstąpienie od Umowy i Reklamacja

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).

2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest brak aktywacji zakupionego towaru. Towar aktywowany jest uznawany za użyty, a więc nie podlegający zwrotowi.

3. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny podany wcześniej w niniejszym regulaminie.

4. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis wady lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakupionego towaru.

5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta. W pozostałych przypadkach zostanie wykonany tą samą drogą, która była użyta do płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki

V. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym Sklepie.

2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sklepu.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie konta użytkownika, którego działania będą szkodliwe dla Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 13.10.2013